Blog

วิวัฒนาการของกลอนประตูคีย์การ์ดโรงแรม ตอนที่ 2

กลอนประตูคีย์การ์ด

ด้วยความที่กลอนประตูแบบลูกบิดมีช้อจำกัดและมีความยุ่งยากในการจัดการกุญแจเป็นอย่างมากสำหรับธุรกิจโรงแรม เช่น การทำกุญแจแบบมาสเตอร์ หรือ แบบชั้น หรือ กรณีกุญแจหาย จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีระบบประตูคีย์การ์ด โดยนำบัตรสมาร์ทการ์ดมาทดแทนกุญแจ เพื่อแก้ปัญหากุญแจประตูแบบลูกบิด และช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของโรงแรม เนื่องจากบัตรคีย์การ์ดยากต่อการคัดลอกข้อมูล และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือช่วยให้การบริหารการจัดการโรงแรมมีประสิทธิภาพสูงสุด ในยุคแรกๆของกลอนประตูคีย์การ์ดนั้น มีการประยุกต์นำเอาบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Magnetic Strip) ซึ่งมีความสามารถในการเก็บข้อมูลมาทำหน้าที่แทนระบบกุญแจแบบเก่า ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านกลอนประตูอย่างมาก ประกอบกับบัตรแถบแม่เหล็กมีราคาต้นทุนที่ไม่สูงมาก และสามารถที่จะสกรีนรูปหรือโลโก้หรือสัญลักษณ์ขององค์กร, โรงแรม หรือบริษัทลงบนบัตรได้ หรืออะไรก็ตามที่องค์กรเหล่านั้นต้องการสื่อสารไปยังลูกค้าที่มาใช้บริการ บัตรแถบแม่เหล็กจึงได้รับความนิยมนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างชวาง อาทิเช่น บัตรเครดิต, บัตรถอนเงินสด ATM, บัตรประชาชน, บัตรสมาชิกต่างๆ, บัตรพนักงาน เป็นต้น การบันทึกข้อมูลลงในบัตรคีย์การ์ดแบบแถบแม่เหล็ก จะมีโปรแกรมบริหารจัดการกลอนประตูและเครื่องเขียนบัตรซึ่งจะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลที่จำเป็นลงไปในบัตรแถบแม่เหล็ก โดยบัตรแถบแม่เหล็กจะเก็บข้อมูลเลขที่ห้องพัก, วันหมดอายุ เมื่อลูกค้านำบัตรคีย์การ์ดแบบแถบแม่เหล็กไปเสียบที่กลอนประตู กลอนประตูก็จะอ่านข้อมูลในบัตร หากข้อมูลในบัตรถูกต้อง กลไกของกลอนประตูจะปลดล๊อคและสามารถเปิดประตูได้ เนื่องจากการใช้โปรแกรมบริหารจัดการมาเป็นส่วนในการออกบัตรเพื่อขายห้องพักให้กับลูกค้า ทำให้การบริหารงานโรงแรมเป็นระบบมากขึ้น และช่วยให้ผู้ประกอบการเจ้าของโรงแรมสามารถตรวจสอบการขายห้องพักให้ง่ายขึ้น ลดการทุจริตกรณีพนักงานแอบขายห้องพัก เพราะโปรแกรมจะมีการบันทึกรายงานการขายห้องพัก และสามารถเรียกดูรายงานเป็นช่วงเวลาที่ต้องการ แต่หากจะถามว่าประตูคีย์การ์ดยี่ห้อไหนดี ลูกค้าควรจะเน้นเรื่องบริการหลังการขายเป็นสำคัญมืใช่ดูแค่ราคาอย่างเดียว บัตรแบบแถบแม่เหล็กจะเป็นเทคโนโลยีที่บัตรสมาร์ทการ์ดแบบมีหน้าสัมผัส หมายถึง การใช้งานนั้น จะมีการสัมผัสกันระหว่างเครื่องอ่านบัตรกับแถบแม่เหล็กบนบัตร เพื่ออ่านข้อมูลในบัตร ดังนั้นการใช้งานจึงจะมีการเสียดสีเกิดขึ้นระหว่างบัตรกับหัวอ่านบัตร และอีกประการหนึ่งคือการใช้บัตรคีย์การ์ดแถบแม่เหล็กนั้น จะต้องบังคับทิศทางการเสียบบัตรเพราะแถบแม่เหล็กมีแค่ด้านใดด้านหนึ่งบนบัตรเท่านั้น ณ ปัจจุบันบัตรแถบแม่เหล็กอาจจะค่อยๆเสื่อมความนิยมลงไป เนื่องจากบัตรแถบแม่เหล็กง่ายต่อการถูกขโมยหรือการคัดลอกข้อมูล ทำให้เกิดช่องโหว่ของระบบความปลอดภัยด้านข้อมูล และข้อมูลอาจจะสูญหายได้อันเกิดจากการรบกวนของสัญญาณแม่เหล็กกับตับบัตร ชุดประตูคีย์การ์ดจึงได้มีวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีบัตรคีย์การ์ดขึ้นมาใหม่ ซึ่งใช้ Chip มาเป็นส่วนประกอบหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาการคัดลอกข้อมูลบัตร กลอนประตูคีย์การ์ด
read more

วิวัฒนาการของกลอนประตูคีย์การ์ดโรงแรม ตอนที่ 1

คีย์การ์ด โรงแรม

ก่อนที่กลอนประตูคีย์การ์ดโรงแรมจะได้รับความนิยมอย่างปัจจุบัน กลอนประตูโรงแรมเมื่ออดีตก็จะใช้ลูกบิดแบบตามบ้านพักนี่แหละครับ เพียงแต่มีความพิเศษตรงที่ โรงงานที่ผลิตลูกบิดสำหรับประตูโรงแรม สามารถทำกุญแจได้หลายระดับเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานในโรงแรม โดยแบ่งได้ดังนี้

  • กุญแจประจำห้องพัก หมายความว่า กุญแจดอกนี้ สามารถที่จะไขประตูห้องพักที่ระบุได้เพียงห้องเดียวเท่านั้น ไม่สามารถไขได้มากกว่า 1 ห้องพัก
  • กุญแจประจำชั้น หมายความว่า กุญแจดอกนี้ สามารถที่จะไขประตูห้องพักได้ทุกห้องภายในชั้นที่กุญแจนี้ระบุ เช่น ดอกกุญแจสำหรับชั้น 3 ก็จะสามารถไขห้องพักในชั้น 3 ได้ทุกห้อง
  • กุญแจแบบมาสเตอร์ หมายความว่า กุญแจดอกนี้ สามารถที่จะไขประตูห้องพักได้ทุกห้องภายในโรงแรม โดยไม่สนว่าห้องพักนั้นจะอยู่ชั้นอะไร

ด้วยระบบกลอนประตูโรงแรมแบบลูกบิดสมัยก่อน ก็ถือว่าตอบโจทย์กับการใช้งานโรงแรมในยุดนั้นได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม กลอนประตูโรงแรมแบบลูกบิดจะมีช้อเสียตรงที่ กรณีดอกกุญแจเกิดสูญหาย จะต้องทำการเปลี่ยนลูกบิดออกทั้งลูกเพื่อป้องกันกุญแจที่สูญหายนำกลับมาเปิดใหม่ได้อีกครั้งหากมีคนเก็บได้ และถ้าหากกุญแจประเภทมาสเตอร์หายด้วยยิ่งลำบากใหญ่เลยครับ นั้นหมายความว่า หากใครเก็บหรือเจอดอกกุญแจมาสเตอร์ ก็จะสามารถนำมาเปิดประตูห้องพักได้ทุกห้อง เพราะฉะนั้นหากดอกกุญแจมาสเตอร์หาย ก็มีแนวโน้มที่จะต้องเปลี่ยนลูกบิดใหม่กันทั้งโรงแรมเลยทีเดียว นั่นคือความไม่สะดวกของระบบกุญแจลูกบิด เพราะไม่สามารถยกเลิกดอกกุญแจเป็นรายดอกกุญแจได้ ซึ่งต่างจากระบบประตูคีย์การ์ดโรงแรมในบัจจุบันครับ หากบัตรคีย์การ์ดสูญหาย ก็สามารถยกเลิกเฉพาะบัตรคีย์การ์ดใบนั้นได้ โดยที่ไม่กระทบต่อการใช้งานคีย์การ์ดใบอื่นๆหรือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกลอนประตูโรงแรมใหม่หมด เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ประกอบกับผู้ประกอบการโรงแรมคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า, ระบบการจัดการภายในโรงแรม และประตูคีย์การ์ดโรงแรมราคาถูกลง ทำให้โรงแรมที่สร้างใหม่ๆเลือกที่จะใช้ระบบประตูคีย์การ์ดโรงแรม นอกจากนั้นแล้วผู้ประกอบการโรงแรมที่ปัจจุบันใช้กลอนประตูลูกบิด ก็เริ่มให้ความสนใจเปลี่ยนเอาระบบกุญแจคีย์การ์ดมาใช้แทน นอกเหนือจากการจัดการที่ง่ายขึ้นแล้ว คีย์การ์ดโรงแรมยังมีระบบโปรแกรมเข้ามาช่วยจัดการการขายห้องพักอีกด้วย (ระบบ Check-in & Check-Out) ซึ่งเป็นการช่วยให้ระบบการขายห้องพักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าของโรงแรมก็สามารถดูรายงานการเคลื่อนไหวการขายห้องพักได้เช่นกัน สิ่งต่างๆเหล่านี้ ถึอเป็นข้อได้เปรียบของระบบคีย์การ์ดโรงแรม ที่มีเหนือกว่ากลอนประตูลูกบิดแบบเก่า ซึ่งถือว่าน่าคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาว และช่วยลดภาระการทำงานลงได้

คีย์การ์ดโรงแรม

read more