Access Control

RFID Card - PIN Code

หน้าที่หลักของอุปกรณ์ Access Control คือ การควบคุมการเข้า - ออก ในเขตพื้นที่ส่วนบุคคล โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น จะสามารถผ่านเข้า - ออก ได้ ซึ่งเหมาะสำหรับสถานที่ที่ให้บริการห้องพัก, สำนักงาน, โรงแรม หรือ ทางเข้า - ออกอาคาร เป็นต้น

โดยระบบ Access Control เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ด้านรักษาความปลอดภัยภายใน สร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้สถานที่ของเรา ทางบริษัทฯ จำหน่ายอุปกรณ์ Access Control หลากหลายแบบ มีทั้งแบบที่ใช้ Smart Card, แบบกดรหัส หรือ แบบสแกนลายนิ้วมือ เป็นต้น

Access Control