CIMBERIO

Balancing Valve - Automatic Balancing Valve

CIMBERIO ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ที่ทำจากทองเหลือง และ Balancing Valve สำหรับระบบ HVAC โดย Balancing Valve มีขนาดเร่มต้นตั้งแต่ 1/2" - 12" ซึ่งสามารถรองรับขนาดได้ช่วงกว้าง