Digital Lock

Hotel Lock - Energy Saver - Hotel Safe Box - Access Control

กลอนประตูดิจิตอลของ Tocono เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่รองรับการเปิดประตูด้วยได้หลากหลายวิธี เช่น อุปกรณ์สมาร์ทโฟน, สแกนลายนิ้วมือ, กดรหัส และการใช้บัตรสมาร์ทการ์ด Mifare RFID 13.56MHz 

การออกแบบที่ดูทันสมัย และการเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูง ทำให้กลอนประตูสวยอยู่คู่บ้านคุณตราบนานแสนนาน  สามารถติดตั้งได้กับประตูที่มีความหนาตั้งแต่ 35 มม. ขึ้นไป 

คุณสมบัติเด่นของอุปกรณ์

  • สามารถรองรับการเปิดประตูได้หลากหลาย เช่น การเปิดประตูด้วยการใช้สมาร์ทโฟน, การเปิดประตูด้วยรหัส, การเปิดประตูด้วยบัตร เป็นต้น

  • สามารถตั้งรูปแบบรหัสเพื่อเปิดได้หลากหลายประเภท เช่น รหัสแบบ One-Time Password, รหัสแบบถาวร, รหัสแบบระบุวันหมดอายุ เป็นต้น

  • สามารถส่งรหัสการเปิดประตูให้กับลูกค้า หรือ ผู้ที่ต้องการ ได้ทั้งทาง SMS และ ทางอีเมล์ 

  • มีระบบเตือน และ รายงาน เมื่อมีการเปิดประตูบ้าน โดยส่งมาที่สมาร์ทโฟน

  • รองรับการเปิดด้วยกุณแจสำรอง หรือ แบตเตอรี่ภายนอก ในกรณีฉุกเฉิน

Digital Lock