Hotel Safe Box

Hotel Lock - Energy Saver - Hotel Safe Box - Access Control

Hotel Safe Box

ตู้เซฟ อีกหนึ่งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่โรงแรมจะขาดเสียไม่ได้ Tocono Safe Box ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรม สามารถเก็บสิ่งของมีค่าในระหว่างที่พักในโรงแรม โดยตู้เซฟของ Tocono ทำจากวัสดุเหล็กที่มีความหนา 2 มม. แข็งแรง ทนทาน และตู้เซฟของ Tocono ยังสามารถใส่ Notebook ขนาด 14" ได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์

  • สามารถตั้งค่ารหัสการเปิด-ปิดได้ตั้งแต่ 3-6 หลัก

  • มีหน่วยความจำบันทึกประเภทรหัสที่ใช้เปิด โดยบันทึกได้สูงสุด 100 เหตุการณ์

  • ทำจากวัสดุเหล็กหนาถึง 2 มม. และเคลือบด้วยสีคุณภาพสูง

  • สามารถรองรับการแหล่งจ่ายไฟภายนอกได้ เช่น Power Bank

  • กรณีฉุกเฉิน สามารถใช้กุญแจสำรอง หรือ อุปกรณ์ CEU เพื่อเปิดประตูตู้เซฟได้