Regin HVAC Control

Control Valve - Room Thermostat - DDC - Sensor - Temp. Controller

Regin ผู้ผลิดสินค้าสำหรับงานระบบ HVAC โดยมีสินค้าหลักๆดังนี้

  • วาล์วควบคุมทั้งแบบ 2-way / 3-way 

  • Room Thermostat สำหรับควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง

  • เซ็นเซอร์เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ / คาร์บอนไดออกไซด์ / ความชื้น เป็นต้น

  • ชุด DDC สำหรับการควบคุมที่สามารถโปรแกรมได้

Control Valve